انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد وپي اچ دي

انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد وپي اچ دي

1 شهریور 1388

بدينوسيله زمان انتخاب واحد وحذف واضافه در نيمسال اول سال تحصيلي 89-88 به شرح ذيل اعلام ميگرددانتخاب واحد شنبه 14/6/88 لغايت چهارشنبه18 /6/88حذف واضافه براي دو درس شنبه 18/7/88 لغايت سه شنبه 21/7/88حذف اضطراري يك درس نظري شنبه 14/9/88 لغايت چهاشنبه 18/9/88

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0