زمان ثبت نام نبسال دوم سال تحصيلي 89-88دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتراي علوم پايه پزشكي

زمان ثبت نام نبسال دوم سال تحصيلي 89-88دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتراي علوم پايه پزشكي

13 دی 1388

بدينوسيله زمان انتخاب واحدو حذف واضافه در نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88 به شرح ذيل اعلام مي گرددانتخاب واحد: ازشنبه 10/11/88 لغايت چهار شنبه 14/11/88حذف واضافه براي دو درس :از شنبه 8/12/88 لغايت چهارشنبه 12/12/88حذف اضطراري براي يك درس نظري:شنبه 11/2/89 لغايت چهار شنبه 15/2/89

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0