معرفی همکاران

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نام و نام خانوادگی
سمتشماره تماسشماره اتاق
فرزانه نیکخو
كارشناس مسئول آموزش
64053373301
الهام ابوالحسنيکارشناس رشته های فيزيك و مهندسي و رباتيك پزشكي، ميكروب‌شناسي، روانشناسي‌باليني
64053377301
شیما معتمدیکارشناس آموزش رشته های آناتومی و بيولوژي توليدمثل، آموزش پزشكي، ايمني‌شناسي
64053355301
فرزانه سبزي علي‌آباديكارشناس آموزش  رشته‌هاي فيزيولوژي، فارماكولوژي، بيوشيمي باليني، اخلاق‌ پزشكي64053378302
زهره محمدیکارشناس آموزش رشته ژنتيك پزشكي وانجام امور شوراي تحصيلات تكميلي64053353302
الهه سادات نوربخش بروجرديكارشناس امور قراردادهاي مالي و دانشجويان ميهمان و انتقالي و امور حضور و غیاب دانشجویان64053324302
آدرس اداره آموزش تحصیلات تکمیلی: تهران - ضلع شمالی دانشگاه تهران - خ پور سینا - دانشکده پزشکی- ساختمان آموزش - طبقه دوم
واحد ارزشیابی
دكتر عليرضا مير باقريرئيس واحد و عضو كميته ارزشيابي
شکوه صدقیمسئول واحد و عضو کمیته ارزشیابی42910606
آدرس واحد ارزشیابی :خيابان ايتاليا، ساختمان شفا، طبقه ششم جنوبي