برگزاری کلاسهای آمادگی بورد

برگزاری کلاسهای آمادگی بورد

14 اردیبهشت 1389

برگزاری کلاسهای آمادگی بورد برای دستياران سال چهارم راديولوژی از اول ارديبهشت ماه روزهای چهارشنبه از صبح تا ظهر در مرکز تصويربرداری توسط اساتيد راديولوژي برگزار ميگردد

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0