معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
2 مرداد 1386
کارگاه چگونگی انجام و تفسیر تستهای تنفسی در ورزشکاران
7 مرداد 1386
ژورنال کلاب
2 شهریور 1387
برگزاری امتحان بورد
18 آبان 1387
ثانیه شمار جست‌وجو برای یافتن پزشك تیم امید كوهنوردی ایران در ارتفاعات هیمالیا
17 آذر 1387
یادمان دکتر سعید بهاءلو هوره در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
13 خرداد 1388
برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی 18 خرداد 1388
21 خرداد 1388
برگزاری کارگاه تجویز عصا، Walker و ویلچر در ورزشکاران آسیب دیده
7 تیر 1388
 ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزشی پزشکی ورزشی، 8 تیر ماه 1388
22 تیر 1388
برگزاری کارگاه تست ورزش قلبی عروقی
5 مرداد 1388
 ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 5/5/88