برگزاری کارگاه تست ورزش قلبی عروقی

برگزاری کارگاه تست ورزش قلبی عروقی

22 تیر 1388

در ادامه کارگاه های آموزشی مدون گروه پزشکی ورزشی، کارگاه تست ورزش قلبی عروقی در روز دوشنبه مورخ 22/4/88 در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی برگزار می شود.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0