ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 5/5/88

ژورنال کلاب هفتگی گروه پزشکی ورزشی 5/5/88

5 مرداد 1388

مقاله ارائه شده: یک درمان جدید برای عارضه فاسئیت پلانتارارائه دهنده: دکتر زهرا حامدیمعرفی بیمار 1: ورزشکار مبتلا به درد ناحیه خارجی آرنج با تشخیص Exetensor tendinopathyارائه دهنده: دکتر مریم ابوالحسنیمعرفی بیمار 2: ورزشکار رشته فوتسال با درد ناحیه خلف ساق پا با تشخیص کشیدگی سر داخلی عضله گاستروکنمیوسارائه دهنده: دکتر علیرضا چیت ساز

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0