آموزش اسكي در پيست آبعلي

آموزش اسكي در پيست آبعلي

24 دی 1387

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند يكدوره آموزش اسكي در پيست آبعلي همراه با تجهيزات و مربي روز پنجشنبه 3/11/87 از ساعت 8 لغايت 15 برگزار مي‌گردد.دانشجويان ، كاركنان و اعضاي محترم هيات علمي جهت ثبت نام مي‌توانند از تاريخ 21/10/87 لغايت 1/11/87 به مديريت تربيت بدني دانشگاه واقع در خيابان قدس _ ساختمان شماره 43 طبقه دوم مراجعه نمايند .به دليل محدوديت ظرفيت ، اولويت بندي متقاضيان بر اساس زمان ثبت نام آنها تعيين خواهد گرديد.شماره تماس : 64432471 _ 64432469

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0