انتخاب دانشجویان نخبه

انتخاب دانشجویان نخبه

10 آبان 1385

دانشجویان محترم دانشکده پزشکی جهت اطلاع از آیین نامه انتخاب دانشجویان نخبه و دریافت فرمهای مربوطه به معاونت دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0