برنامه اوغات فراغت دانشگاه علوم پزشكي تهران براي فصل تابستان

برنامه اوغات فراغت دانشگاه علوم پزشكي تهران براي فصل تابستان

15 تیر 1384

رنامه كلاسهاي آموزشي و ورزشي خواهران كارمند ـ دانشجو ـ هيئت علمي و فرزندان دختر سالن شهيد فتحي (ساعت)10ـ30/8 30/11ـ10 13 ـ 30/11شنبه ايروبيك (ويژه خواهران)ايروبيك (ويژه فرزندان دختر)اسكيت ويژه فرزندان دختردوشنبه ايروبيك (ويژه خواهران)ايروبيك (ويژه فرزندان دختر)اسكيت ويژه بانوانچهارشنبه ايروبيك (ويژه خواهران)ايروبيك (ويژه فرزندان دختر)اسكيت ويژه فرزندان دختر شهريه: 000/60 ريال---------------------------------------------------------------------------------------------------------برنامه كلاسهاي آموزشي و ورزشي فرزاندان پسر (كارمند ـ دانشجو ـ هيئت علمي) سالن شهيد فتحي (ساعت)10ـ30/8 30/11ـ10 13 ـ 30/11يكشنبه ايروبيك اسكيت بسكتبال سه‌شنبه ايروبيك اسكيت بسكتبال شهريه: 000/60 ريال---------------------------------------------------------------------------------------------------------مدرسه فوتبال ويژه فرزندان پسر (كارمند ـ دانشجو ـ هيئت علمي) بيمارستان فارابي (ساعت)10ـ30/8 30/11 ـ10شنبه گروه A گروه Bدوشنبه گروه A گروه Bچهارشنبه گروه A گروه B شهريه: 000/100 ريال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------تنيس (مجتمع شهيد چمران) فرزندان پسر (كارمند ـ دانشجو ـ هيئت علمي)ايام هفته ساعتشنبه و دوشنبه هر هفته 12ـ10 صبح  شهريه: 000/60 ريال --------------------------------------------------------------------------------------------------------- زمان ثبت نام كلاسها: از 13 تير ماه لغايت 18 تيرماه 1384 مكان ثبت نام: خ انقلاب ـ نبش كوچه فردانش ـ ساختمان 43 ـ طبقه دوم ـ مديريت تربيت بدني دانشگاه تاريخ شروع كلاسها: 20 تير ماه لغايت 31 شهريور 1384  مبلغ شهريه مي‌بايست به شماره حساب 90090 بانك ملي شعبه 16 آذر بنام امور فوق‌برنامه دانشگاه علوم پزشكي تهران واريز و در هنگام ثبت‌نام به همراه يك قطعه عكس 4*3 ارائه گردد. شماره‌ تلفنهاي: 64432471 ـ 64432535

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0