توزیع بن الکترونیکی کتاب

توزیع بن الکترونیکی کتاب

2 اسفند 1386

دانشجويان و دستياران محترم دانشكده پزشكي جهت دريافت بن كارت الکترونیک خرید کتاب به معاونت دانشجویی دانشکده پزشکی واقع در ساختمان شماره 1 اتاق 112 مراجعه نمایند .همرا داشتن اصل کارت دانشجویی و حضور صاحب کارت الزامیست .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0