توزیع بن الکترونیکی کتاب به دانشجويان و دستياران تخصصی و فوق تخصصی

توزیع بن الکترونیکی کتاب به دانشجويان و دستياران تخصصی و فوق تخصصی

20 شهریور 1387

دانشجويان و دستياران محترم دانشكده پزشكي كه در سال 1386 بن كارت الکترونیک خرید کتاب را دريافت ننموده اند حداكثر تا تاريخ 31/6/87 به معاونت دانشجویی دانشکده پزشکی واقع در ساختمان شماره 1 اتاق 112 مراجعه نمایند .همرا داشتن اصل کارت دانشجویی و حضور صاحب کارت الزامیست .تاريخ توزيع بن كارت دستياران ورودي سال 1386 متعاقبا اعلام خواهد شد .لازم به ذكر است زمان توزيع بن كتاب به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و كسانيكه تا تاريخ فوق كارت خود را دريافت ننمايند تا آخر تحصيل از دريافت بن كتاب محروم خواهند شد .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0