دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

28 دی 1387

با تلاش معاونت دانشجويي دانشگاه دانشجويان و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تاریخ 1/8/87 تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته اند.این قرارداد مابین دانشگاه و شرکت بیمه کارآفرین منعقد گردیده و دانشجویان و دستیاران با همراه داشتن کارت دانشجویی می توانند جهت دریافت کارت بیمه و بروشور راهنمای استفاده از آن به معاونت دانشجویی فرهنگی محل تحصیل خود مراجعه نمایند.اهم حوادث مشمول بیمه مذکور به شرح زیر می باشد:1- حوادث رانندگی به اشکال مختلف (پیاده، سرنشین خودرو، راننده خودرو دارای گواهینامه متناسب با خودرو)2- زلزله3- مسمومیتها (غذایی یا دارویی) غیر عمدی4- سقوط از ارتفاع یا به زمین خوردن5- برخورد جسم خارجی6- آتش سوزی7- سوختگی ها8- انواع شکستگی ها، پارگی تاندون، دررفتگی ها و... در اثر حوادث ورزشی غیر حرفه ایضمناً غرامت ناشی از حوادث به شرح زیر می باشد:الف) غرامت فوت ناشی از حوادث به میزان پانزده میلیون ریالب) غرامت نقص عضو دائم (جزئی و کلی) ناشی از حوادث حداکثر به میزان دوازده میلیون ریالج) هزینه های پزشکی ناشی از حوادث حداکثر تا مبلغ هفت میلیون ریال

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0