واگذاري ست تشخيص پزشكي Welch Alyn

واگذاري ست تشخيص پزشكي Welch Alyn

30 مهر 1387

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند با هماهنگي دانشگاه ست تشخيص پزشكي Welch Alyn شامل افتالموسكوپ و اتوسكوپ با قيمت تقريبي 1700000 ريال آماده واگذاري به دانشجويان و دستياران محترم مي‌باشد . متقاضيان جهت ثبت نام تا تاريخ 1/8/1387 به معاونت دانشجويي دانشكده پزشكي ( ساختمان آموزش _ اتاق شماره 112 ) مراجعه نمايند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0