كليه وامهاي دانشجويان به حساب تجارت كارت جوان واريز مي‌گردد.

كليه وامهاي دانشجويان به حساب تجارت كارت جوان واريز مي‌گردد.

14 تیر 1385

از اول خرداد ماه سال 1385 كليه وامهاي دانشجويان و دستياران به حساب تجارت كارت جوان واريز مي‌گردد . دانشجويان و دستياراني كه موفق به دريافت كارت تجارت نشده‌اند به معاونت دانشجويي دانشكده مراجعه نمايند . در صورت عدم مراجعه معاونت دانشجويي هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال پرداخت وام را پذيرا نخواهد بود .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0